Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Δήμος Πατρέων

Οι παρακάτω καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των δομών του Δήμου στην εξυπηρέτηση του πολίτη και την υποστήριξη της καθημερινότητάς του καθώς και της αίσθηση συμμετοχής του στα κοινά εν μέσω της παρούσας ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας της πανδημίας μέσω των νέων προσφερόμενων τεχνολογιών.

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πολιτών και Υπαλλήλων Μέσω του υποσυστήματος παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες και υπαλλήλους του Δήμου Πατρέων να καταχωρούν ηλεκτρονικά αιτήματα προς διεκπεραίωση προς...
Ηλεκτρονικές Πληρωμές Βεβαιωμένων Οφειλών Το υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα σε εγγεγραμμένους χρήστες να δουν αλλά και να εξοφλήσουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους μέσω χρεωστικών...
Ηλεκτρονικές Πληρωμές Μη Βεβαιωμένων Οφειλών Μέσω του υποσυστήματος προσφέρεται στους πολίτες η δυνατότητα καταχώρησης και εξόφλησης μη βεβαιωμένων οφειλών μέσω της διασύνδεσης στο σύστημα οφειλών...
Παρακολούθησης Πορείας Προϋπολογισμού Μέσω της εφαρμογής παρακολούθηση της πορείας προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων παρέχεται η δυνατότητα για αναζήτηση των Εσόδων και Δαπανών του...