Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Πληρωμές

Δήμος Πατρέων

Οι παρακάτω καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των δομών του Δήμου στην εξυπηρέτηση του πολίτη και την υποστήριξη της καθημερινότητάς του καθώς και της αίσθηση συμμετοχής του στα κοινά εν μέσω της παρούσας ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας της πανδημίας μέσω των νέων προσφερόμενων τεχνολογιών.

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πολιτών και Υπαλλήλων Μέσω του υποσυστήματος παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες και υπαλλήλους του Δήμου Πατρέων να καταχωρούν ηλεκτρονικά αιτήματα προς διεκπεραίωση προς...
Ηλεκτρονικές Πληρωμές Βεβαιωμένων Οφειλών Το υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα σε εγγεγραμμένους χρήστες να δουν αλλά και να εξοφλήσουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους μέσω χρεωστικών...
Παρακολούθησης Πορείας Προϋπολογισμού Μέσω της εφαρμογής παρακολούθηση της πορείας προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων παρέχεται η δυνατότητα για αναζήτηση των Εσόδων και Δαπανών του...
Στατιστικά Προϋπολογισμού Παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης της οικονομικής (Δαπάνες, Έσοδα, Εισπράξεις, Επενδύσεις) του Δήμου Πατρέων μέσω διαφόρων γραφημάτων προϋπολογισμού.
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών Μη Βεβαιωμένων Οφειλών Τέλους 0.5% Δυνατότητα καταχώρησης και εξόφλησης ακαθάριστων εσόδων επιχειρήσεων που υπόκεινται στο συγκεκριμένο τέλος.
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών Μη Βεβαιωμένων Οφειλών Κλήσεων Δυνατότητα καταχώρησης, προβολής και εξόφλησης Κλήσεων από εγγεγραμμένους και μη χρήστες.